Kadry i płace

  • Prowadzimy kompleksową dokumentację kadrową pracowników.
  • Sporządzamy listy płac.
  • Sporządzamy i przekazujemy do urzędów skarbowych deklaracje podatkowe dotyczące rozliczenia  pobranych zaliczek na podatek.
  • Sporządzamy i przekazujemy do ZUS deklaracje rozliczeniowe  dotyczące naliczonych składek.
  • Pomagamy w wyborze najkorzystniejszej formy zatrudnienia.
  • Doradzamy w zakresie prawa pracy.