Rejestracja spółek

Wybór właściwej formy planowanej działalności może mieć znaczące konsekwencje dla jej funkcjonowania i rozwoju. Nasze doświadczenie pozwala wskazać przyszłemu przedsiębiorcy najkorzystniejszą formę prowadzenia działalności w zależności od jego przedmiotu i skali.

Standardowo nasza pomoc w tym zakresie obejmuje:

Ustalenie wspólnie z klientem właściwej formy działalności  w oparciu o zweryfikowanie jego potrzeb i planów oraz wskazanie atutów i ograniczeń wynikających z każdego z rodzajów podmiotów gospodarczych.

W przypadku podmiotów prawa handlowego podlegającego wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego (spółki jawne, spółki partnerskie, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne, spółki akcyjne) wspólnie z klientami ustalamy projekt umowy spółki wskazując  niezbędne zapisy oraz przygotowujemy wymagane dokumenty rejestracyjne składane do Sądów. W razie potrzeby konsultujemy zapisy umowy z prawnikami.