Uproszczona księgowość

  • Prowadzimy podatkową księgę przychodów i rozchodów w zgodzie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
  • Używamy nowoczesnego i aktualizowanego na bieżąco oprogramowania księgowego.
  • Prowadzimy ewidencje dla potrzeb podatku VAT.
  • Prowadzimy ewidencję środków trwałych.
  • Sporządzamy roczne zeznania podatkowe.
  • Sporządzamy deklaracje ZUS.
  • Pomagamy przy wypełnianiu danych finansowych we wnioskach do banków i innych instytucji.
  • Na życzenie klienta zapewniamy całodobowy dostęp online do dokumentów księgowych.