Areas what we serv

Our Services

Pełna księgowość

Księgowość dla osób prawnych i wybranych osób fizycznych

Uproszczona księgowość

Podatkowa księga przychodów i rozchodów lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych dla osób fizycznych oraz spółek cywilnych, jawnych i partnerskich

Kadry i płace

Obsługa kadrowa i płacowa osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umów cywilno-prawnych, kontraktów czy powołania

Rejestracja spółek

Pomoc przy zakładaniu spółek rejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym

Rejestracja działalności gospodarczej

Pomoc w zakładaniu jednoosobowej działalności gospodarczej rejestrowanej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Wirtualne biuro

Adres rejestracyjny i obsługa korespondencji