Pełna księgowość

  • Księgi rachunkowe prowadzimy w zgodzie z przepisami ustawy o rachunkowości, prawem podatkowym oraz indywidualnymi ustaleniami z klientami.
  • Dokumenty będąca podstawą prowadzenia ksiąg przyjmujemy w formie papierowej i elektronicznej.
  • Na życzenie klienta zapewniamy całodobowy dostęp online do dokumentów księgowych.
  • Nasze autorskie rozwiązania w zakresie rachunkowości zarządczej pozwalają w szczegółowy sposób przekazywać klientom informacje, których potrzebują.
  • Używamy nowoczesnego i aktualizowanego na bieżąco oprogramowania księgowego.
  • Sporządzamy roczne sprawozdania finansowe jak i okresowe raporty na potrzeby banków i innych instytucji.
  • Prowadzimy ewidencje dla potrzeb podatku VAT.
  • Prowadzimy ewidencję środków trwałych.